Navigation Menu+

De jeugd die deugt

Posted on mei 2, 2008 by in Communicatie, Marketing communicatie, Project management |

We wonnen bij DBRM de pitch van de gemeente Amersfoort om een campagne te ontwikkelen die ervoor moest zorgen dat ouderen zich minder storen aan jongeren. Overlast van jongeren stond al jaren in de klachten top 5. Om niet alleen de overlast aan te pakken maar ook draagvlak te creëren bij Amersfoorters was het voornaamste doel. Begrip was het sleutelwoord.


De campagne zat op de tegenstelling die wij teweeg brachten bij de ontvanger in combinatie met een foto. Het beeld liet graffiti spuitende jongeren zien. De copy hierbij moest de innerlijke gevoelens van de ontvanger raken: Vandaal of kunstenaar?


Door de boodschap zo concreet mogelijk te maken konden we deze daarna onderbouwen of liever gezegd afzwakken: 99% van de jongeren is liever creatief dan agressief. De jeugd die deugt! Hiermee prikkelde we de ontvanger verder te kijken dan zijn eerste gevoel of aanname.
In combinatie met een outdoor campagne werden er 4 thema’s ontwikkeld waarbij telkens ook een activiteit georganiseerd werd waar ouderen en jongeren elkaar ontmoette en zo elkaars interesses en belevingen konden delen.


De kick off was dat 15 senioren gingen graffiti spuiten met jongeren wat naast het plaatselijke nieuws ook het landelijke nieuws op de NOS en vele dagbladen heeft gehaald. Na 1 jaar en 4 succesvolle momenten is het project afgesloten. Meerdere gemeenten hebben hierna de campagne omarmt en ook ingevoerd in hun plaats.


Ik ben betrokken geweest bij de presentatie en het binnenhalen van de pitch en de uitvoering van de campagne met de gemeente Amersfoort.